Stałe wsparcie koordynatora - gwarancja komfortowej i długiej pracy

Stałe wsparcie koordynatora - gwarancja komfortowej i długiej pracy

Każdy z naszych pracowników jest pod opieką szeroko wyspecjalizowanego koordynatora. Wszystko to, aby upewnić się, że twoje oczekiwania w związku z podjęciem pracy zostaną zaspokojone, a imigracja była tak prosta jak to możliwe, a zatrudnienie nie było niepotrzebnym dla Ciebie stresem.

Jakie funkcje pełni koordynator?
1. Odbiór pracownika w momencie przyjazdu do Polski i organizacja transportu do miejsca zamieszkania. Z naszego doświadczenia wynika, że ten etap często może być problematyczny z powodu bariery językowej.
Koordynator zapozna Cię z miejscowością, wskaże najbliższe sklepy, bankomaty oraz przekaże wiedzę na temat warunków życia jak i również pomoże uzyskać kartę SIM i założyć konto bankowe.
2. Zapewnienie konsultacji na temat przyszłego zatrudnienia – objaśnia twoje obowiązki i oczekiwania wobec Ciebie w twoim przyszłym miejscu pracy. W razie potrzeby prowadzone są również szkolenia BHP, aby zapewnić Ci możliwie bezpieczny i komfortowy zakład pracy. Nasi koordynatorzy uczęszczają na specjalistyczne kursy, potwierdzone certyfikowanymi egzaminami, aby móc przeprowadzać ćwiczenia dla kandydatów w dobrze znanym im środowisku przed ostatecznym wyjazdem.
3. Jeśli pracodawca wymaga dodatkowych badań lekarskich bądź poddania się specjalnej komisji, koordynator udziela szczegółowych informacji dotyczących tego procesu oraz towarzyszy wszystkim kandydatom. Pomaga on również w komunikacji z polskim personelem medycznym, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

4. Spędzenie pierwszego dnia pracy wraz z kandydatami – organizacja transportu do zakładu, oprowadzenie po ośrodku oraz wskazanie pokojów relaksacyjnych (socjalnych), szatni, toalety i jadalni. Koordynator zapoznaje również pracowników z bezpośrednimi przełożonymi – brygadzistami, kierownikami zmiany oraz dyrektorami produkcji.

5. Przez cały okres zatrudnienia tymczasowego koordynator sprawuje opiekę nad pracownikiem. Zarządza on zagadnieniami takimi jak zaliczka, wynagrodzenie, zwolnienie chorobowe. W celu zapewnienia Ci bezstresowego pobytu kontaktu będziesz dokonywał tylko z jedną osobą którą będzie właśnie twój koordynator. Numer kontaktowy (dostępny 24 godziny na dobę) zostanie podany we wszystkich dokumentach, a także zostanie wywieszony w mieszkaniu lub domu zapewnianym przez Agencję.

Zawsze stawiamy na komfortowe warunki pracy jak i mieszkalne naszych pracowników w Polsce.

Jeśli chciałbyś podzielić się swoimi sugestiami bądź zadać pytanie – skontaktuj się z nami telefonicznie lub napisz do nas!
Dział rekrutacji
+48 511 472 400
+48 730 101 076

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *