Rodzaje wiz umożliwiających podjęcie pracy

Rodzaje wiz umożliwiających podjęcie pracy

W celu wjazdu do Polski należy otrzymać wizę. Może to być wiza typu C, tzw. Schengen, która pozwala przebywać w Polsce nie więcej niż 90 dni w skali każdego półrocza. Wizy pozwalające na rozpoczęcie lub kontynuację pracy to wizy, oznaczone literą „D”, czyli wizy krajowe. Może to być wiza D05A, która pozwala pracować do 180…

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę?

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę?

Pozwolenie na pobyt i pracę to prawo obcokrajowców do pobytu i podjęcia (lub kontynuowania) legalnej pracy na terenie Polski. Pozwolenie na pracę można uzyskać, otrzymując od Pracodawcy „Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi” lub „Zezwolenie na pracę typu A”. Na podstawie wymienionych dokumentów łatwo uzyskasz wizę w swoim kraju. Wskazane powyżej dokumenty przygotowuje dla Ciebie…