PRACODAWCA

AGENCJA PRACY DAP


Szukasz pracowników ze wschodu?
Zrobimy to za Ciebie

 • Zrekrutujemy pracowników według Twoich potrzeb i wymagań (zalegalizujemy pobyt i uzyskamy pozwolenie na pracę)
 • Możesz liczyć na nasze wsparcie w procesach wdrożeniowych
 • Do obsługi Twojej firmy przydzielimy koordynatora, odpowiadającego za pracowników Agencji
 • Zapewnimy obsługę kadrowo-płacową
 • Ubezpieczymy działania osób zatrudnionych na wypadek każdej szkody na stanowisku pracy

Głównym zadaniem naszego zespołu jest efektywny dobór kadr w odniesieniu do Twoich potrzeb działając w zgodzie z przepisami polskiego prawa, utrzymując przy tym najwyższe standardy współpracy.

Do pracy u naszych Klientów delegujemy pracowników tymczasowych w myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników.

 


Co zyskujesz?

 • Elastyczną formę zatrudnienia (do Twoich potrzeb dostosujemy liczbę pracowników i okres ich zatrudnienia)
 • Duży wybór wykwalifikowanych specjalistów
 • Bezpłatną rekrutację i obsługę kadrowo-płacową
 • Brak konieczności stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych
 • Obniżenie kosztów fluktuacji (wypowiedzenie umowy natychmiastowe)
 • Nie ponosisz kosztów związanych z urlopem lub zwolnieniem lekarskim pracownika
 • Jednolitą stawkę za wszystkie godziny pracy pracownika, w tym nadliczbowe, nocne oraz godziny pracy w weekendy
 • Brak kosztów zakwaterowania (kwaterunek pracowników leży po stronie Agencji)

Co zyskuje nasz pracownik?

 • Pomoc we wszystkich formalnościach związanych z przyjazdem do Polski
 • Przejrzyste warunki pracy i płacy
 • Stałą opieka i wsparcie rosyjskojęzycznego koordynatora
 • Zakwaterowanie blisko miejsca pracy
 • Gwarancję terminowej wypłaty wynagrodzenia
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Pomoc w uzyskaniu stałego pobytu

Dogodne formy współpracy


Praca Tymczasowa

 • Pracownicy są pracownikami Agencji, delegowanymi do świadczenia pracy u Pracodawcy Użytkownika
 • Pracodawca Użytkownik na każdym etapie decyduje o ilości pracowników z Agencji świadczących pracę na jego rzecz
 • Podstawą rozliczenia pomiędzy Stronami jest iloczyn ilości przepracowanych godzin i stawki uzgodnionej pomiędzy Agencją a Pracodawcą Użytkownikiem

Podwykonawstwo

 • Pracownicy są pracownikami naszej spółki – Zleceniobiorcy, świadczącej usługi na rzecz Zleceniodawcy
 • Zneceniodawca zamawia usługę, natomiast ilość pracowników i czas wykonania zlecenia pozostaje w gestii Zleceniobiorcy, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą
 • Podstawą rozliczenia jest wykonana usługa – wynik pracy pracowników Zleceniobiorcy

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Jak działamy

 • Rekrutujemy ściśle według potrzeb i życzeń Klienta, zwracając szczególną uwagę na kwalifikacje, wiek i płeć kandydatów
 • Przed skierowaniem obcokrajowca do pracy przeprowadzamy rozmowy osobiste, testy kompetencyjne i osobowościowe z każdym z kandydatów
 • Wszystkich kandydatów kierujemy na badania medyczne – każdy pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie
 • Nasi pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
 • Kierowane przez nas osoby mają możliwość świadczenia pracy na rzecz Klienta przez okres minimum 18 miesięcy

Dysponujemy dużą ilością kandydatów do pracy z ponad 10 krajów (przede wszystkim Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Mołdawii, Gruzji)

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Jak działamy

 • Rekrutujemy ściśle według potrzeb i życzeń Klienta, zwracając szczególną uwagę na kwalifikacje, wiek i płeć kandydatów
 • Przed skierowaniem obcokrajowca do pracy przeprowadzamy rozmowy osobiste, testy kompetencyjne i osobowościowe z każdym z kandydatów
 • Wszystkich kandydatów kierujemy na badania medyczne – każdy pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie
 • Nasi pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
 • Kierowane przez nas osoby mają możliwość świadczenia pracy na rzecz Klienta przez okres minimum 18 miesięcy

Dysponujemy dużą ilością kandydatów do pracy z ponad 10 krajów (przede wszystkim Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Mołdawii, Gruzji)

Nasze certyfikaty


CERTYFIKAT o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usługi pracy tymczasowej DAP-PRO sp. z o. o.

CERTYFIKAT o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego DAP-PRO sp. z o. o.


Jesteś zainteresowany kompleksową obsługą w sferze HR?

Skontaktuj się z nami

DAP-PRO sp. z o. o.
Irena Szewczenko
+48 576 152 590
sprzedaz@dap-apt.pl

KONTAKT