O NAS

Ludzie których potrzebujesz

Jesteśmy Agencją Pracy Tymczasowej specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w sektorze międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pracodawcom zapewniamy pozyskanie pracowników zza granicy, a kandydatom podjęcie pracy zgodnie z ich kwalifikacjami.

Dlaczego warto z nami współpracować


Szybka i rzetelna rekrutacja

 • Przeprowadzamy kompleksową rekrutację uwzględniając wszystkie oczekiwania Klienta
 • Kandydaci kierowani są do pracy na stanowiska, na których będą mogli w pełni wykorzystać swoje umiejętności
 • Po weryfikacji kandydatów, kierujemy do Klienta naszych pracowników tymczasowych
 • Klient w krótkim czasie zyskuje wartościowe osoby do pracy

Niższe koszty zatrudnienia

 • Klient nie jest obciążany kosztami rekrutacji
 • Rozliczenie następuje w oparciu o przepracowane godziny
 • Klient nie ponosi kosztów związanych z urlopami i absencją chorobową pracowników
 • Koszty nadgodzin, pracy w nocy i w weekendy nie obciążają Klienta
 • Koszty obsługi kadrowo-płacowej są po stronie Agencji Pracy Tymczasowej

Kompleksowa obsługa

 • Agencja zapewnia legalizację pobytu i zatrudnienia obcokrajowców (wizy, oświadczenia, zaproszenia)
 • Zakwaterowanie pracowników leży po stronie Agencji
 • Agencja obsługuje rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń Pracowników
 • Agencja utrzymuje optymalny dla Klienta stan zatrudnienia
 • Agencja wspólnie z Klientem prowadzi analizę zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Prosty system rozliczeń

 • Agencja dokonuje transparentnych rozliczeń na podstawie faktur VAT
 • Podstawą rozliczeń między Klientem a Agencją są ewidencje godzin pracy
 • Agencja gwarantuje brak dodatkowych i ukrytych kosztów

Odpowiedzialność agencji

 • Wynagrodzenia Pracowników Tymczasowych są wypłacane przez Agencję zawsze w wyznaczonym terminie
 • Zobowiązania publiczno-prawne (składki ZUS i podatki) są terminowo regulowane przez Agencję
 • Agencja ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody materialne wyrządzone na stanowisku pracy przez Pracownika Tymczasowego (polisa OC)

Legalność i bezpieczeństwo

 • Pozwolenie na pobyt i pracę pracownicy uzyskują zgodnie z polskim prawem
 • Współpraca z Agencją odbywa się w oparciu o umowę
 • Na każde żądanie Klienta Agencja przedstawi zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków

Dbamy o naszych

pracowników

Legalność pobytu i zatrudnienia
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Wsparcie koordynatora
Komfortowe warunki zamieszkania
Terminowe wypłaty wynagrodzenia

Dbamy o naszych

pracowników

Legalność pobytu i zatrudnienia
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Wsparcie koordynatora
Komfortowe warunki zamieszkania
Terminowe wypłaty wynagrodzenia