Jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę?

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę?

Pozwolenie na pobyt i pracę to prawo obcokrajowców do pobytu i podjęcia (lub kontynuowania) legalnej pracy na terenie Polski.

Pozwolenie na pracę można uzyskać, otrzymując od Pracodawcy „Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi” lub „Zezwolenie na pracę typu A”. Na podstawie wymienionych dokumentów łatwo uzyskasz wizę w swoim kraju. Wskazane powyżej dokumenty przygotowuje dla Ciebie nasza Agencja.